Historien om Pomle Nakke


Ordet Pomle er lånt fra plattysk Pummel, der betyder brød eller bolle. Dette ord kan meget naturligt tænkes anvendt om de mange rullesten, der er karaterisktisk for kysten.


Selve hegnsmands huset er bygget 1892.

Udhusene er bygget 1894.

Pavillonen er bygget 1909 og er flyttet i 2013.


Hegnsmand på Pomle var fra 1892 til 1.5 1909 var Rasmus Petersen Piil. han bliver senere værkfører på Hesnæs Savværk i 1918.


Fra 1.6 1909 til 30.4 1925 med ret til udskænkning i den nyopførte pavillon af drives stedet af hegnsmand Jørgen Vilh. Nielsen.


Fra d. 1.5. 1925 til 1.11 1958 drives pavillonen af hegnsmand Peter Andersen med familie.

I flere år drives forretningen sammen med sønnen Marius Rasmussen og dennes kone. Marius Rasmussen arbejde også på Hesnæs Savværk.


Derefter ansættes skovfogedassistent Jørgen Hvid og hans kone som bestyrer af pavillonen og han som assistent hos skovfoged G. Hansen.


Efter skovfoged Hansens død flyttet i 1961 skovarbejder Jens Petersen og hans konen ind på Pomle Nakke. Derefter kom Knud Jørgensen og fra d. 25.5 1980 kom Søren Winter og hans kone.


Pr. 01.012014 er Pomle Nakkes forpagtning overdraget til Tina og Kim Jakobsen.